Το Ινστιτούτο λειτουργεί από το 1986 στην περιοχή των Άνω Πατησίων και διακρίνονται δύο φάσεις κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων.
 Η πρώτη φάση είναι από το 1986-2008 όπου λειτούργησε ως Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην οδό Μαρκορά 17 σε μια διατηρητέα μονοκατοικία.
 Η δεύτερη φάση είναι από το 2008 που το Ινστιτούτο μεταφέρθηκε στην οδό Τεώ 25 και Ολοφύτου στην Αθήνα (Άνω Πατήσια) με προδιαγραφές Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με Nοητική Υστέρηση.
 Σκοπός του Κέντρου είναι μέσω της θεραπευτικής εκπαίδευσης να αναπτύξει τις δεξιότητες των εξυπηρετούμενων.

 Το Κέντρο μας έχει δυναμικότητα 22 ατόμων και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του , παρέχει υπηρεσίες με επιστημονικά κριτήρια και στόχο την καλύτερη δυνατή φροντίδα και εκπαίδευση των ωφελούμενων. Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου είναι 8 ώρες και στο ως άνω ωράριο λειτουργίας συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης.

Διεύθυνση: Αίγλη Κωνσταντοπούλου - Τρύφων Ζαχαριάδης


Ερευνητικό έργο

Σε συνεργασία με το Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Αθηνών εργαζόμαστε στην ανάπτυξη κλιμάκων αξιολόγησης και κλιμάκων μέτρησης των αποτελεσμάτων των θεραπευτικών εφαρμογών οι οποίες μπορούν εν συνεχεία να χρησιμοποιηθούν τόσο για την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ευρύτερο πεδίο αλλά πολύ περισσότερο στην αξιολόγηση των θεραπευτικών τους μεθόδων.

Εκπαίδευση φοιτητών

Στο πλαίσιο εκπαίδευσης (πρακτικής) φοιτητών ή πτυχιούχων συναφών σπουδών, το Ινστιτούτο έχει δεχθεί άτομα από το πανεπιστήμιο Fontys (Ολλανδία), Πανεπιστήμιο Κρήτης κ.α.